μέθες αὐτὸ / retroversión de "Let it go" al griego antiguo

21.09.2015 17:55

 

Χίων λάμπει λευκή ἐπ᾿ ὄρους,                                   La nieve brilla blanca sobre la montaña

οὐ στίβος τις ἐστὶ που.                                               No hay rastro alguno en ninguna parte

ἐρημίας βασιλεία                                                      Es un reino de soledad

δοκῶ δ᾿ εἶναι πότνια.                                                Y parece que soy la soberana

ψοφεῖ ἄνεμος ὥσπερ δινήεσσ᾿ ἐσωτέρα ζάλη             brama el viento como una turbulenta tormenta interior

οὐκ ἐδύνηθην πείρουσ᾿ ἴσχειν πὲρ.                            No pude contenerme aún intentándolo

Μὴ αὐτοὺς ἔα εἰσορᾶν δὴ.                                         No les permitas observar entonces

ἴσθι ἀγαθή κόρη ὡς ἀεί.                                            Sé una buena chica como siempre

Κρύπτε, μὴ αὐτοὺς ἐα εἴδειν.                                     ¡Ocúltalo! ¡no les dejes ver!

Νῦν δ᾿ ἴσασιν                                                            Pero ahora lo saben.

 

Μέθες αὐτὸ, μέθες αὐτὸ .                                            ¡Suéltalo, suéltalo!

Οὐ δύναμαι κατέχειν.                                                 ¡No puedo contenerlo!

Στρέφου καὶ θύρας κλεῖε,                                           ¡Date la vuelta y cierra puertas!

Οὐ μέλει μοι τῶν λεχθησομένων                                 ¡No me importan las cosas que se dirán!

Θυέτω ζαλή                                                                ¡Que sople la tempestad!

 

Τοῦ ψύχους γ᾽ οὔποτε μοι ἔμελε                                 Al menos nunca me importaba el frío.                       

Τὰ πάντα μὲν ἀηθῶς                                                 La totalidad de las cosas inusualmente

Μείονται πρόσωθεν                                                   disminuyen desde lejos.

Οὔκετι δὲ οἱ ἐμοί φόβοι                                              Mis miedos ya no 

Κύριοι μου εἰσιν.                                                        serán mis dueños.

Χρῆ ὅτινα δύναμαι δρᾶν                                            Es preciso que pruebe e intente

μ᾿ἐξετάζειν καὶ δη πειρᾶν                                          cualquier cosa que pueda hacer

Οὐ νόμοι μοι, ἐλεύθερος εἰμί.                                    No existen leyes para mí, soy libre.

 

Μέθες αὐτὸ, μέθες αὐτὸ.                                        ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!

ἀνέμῳ καὶ οὐράνῳ συντέτηκα                                 Estoy fundida con el viento y el cielo

Μέθες αὐτὸ, μέθες αὐτὸ .                                        ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!

Οὔποτε κλαύσομαι.                                                ¡Jamás me encerraré!

ἵσταμαι καὶ ἐνθάδε μενῶ.                                        ¡Estoy y aquí permaneceré!

θυέτω ζαλή                                                            ¡Que sople la tempestad!

 

δι᾿ ἀερὸς εἰς χθόνα κράτος πορφύρει                    Através del aire hasta la tierra un poder se hincha

θύμος δὲ πανταχοῦ ἐν νιφάδεσσι δινευει                Y el ánimo por todas partes entre nubes gira.

πήγνυνται δ᾿ἔννοι᾿ ἅμα πνοίῃ κρυστάλλου            Y se hielan los pensamiento con un soplo de cristal

οὔποτ᾿ ἐπάνειμι, ταῦτα προτέτυχθαι                      Jamás volveré a subir, eso ya pasó.

 

Μέθες αὐτὸ, μέθες αὐτὸ .                                    ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!

ἐκείνη κόρη τελεία ὤχωκε                                   Aquella chica perfecta se ha ido 

Μέθες αὐτὸ, μέθες αὐτὸ .                                    ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!

ὡς ἕως ἀναστήσομαι                                          Como la aurora me levantaré

ἵσταμαι ὑπὸ ἡλίῳ                                                Estoy de pie bajo el sol

θυέτω ζαλή                                                        ¡Que sople la tempestad!

Τοῦ ψύχους γ᾽ οὔποτε μοι ἔμελε                          Al menos a mí nunca me importaba el frío.

 

Versión modificada de la traducción de Robert Drummond y Luke Ellery.